baner1
baner3
baner2
    

Dane Kontaktowe:

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Kasprowicza 57
nr kontaktowy: (52)3514449, (52)3514439, (52)3514458Kierownik Zakładu - Wojciech Lenckowski
nr wewnętrzny 952


Z-ca kierownika ds. komunalnych i mieszkaniowych -Tomasz Kopruszyński
nr wewnętrzny 951


Referent Techniczny - Hanna Niemczyk
nr wewnętrzny 954 

Referent - Beata Niemczyk
nr wewnętrzny 954