baner2
baner3
baner1
   
 • Oczyszczanie miasta
 • Odbiór oraz selektywną zbiórka odpadów komunalnych
 • Odbiór nieczystości płynnych
 • Zimowe utrzymanie dróg gminnych
 • Konserwację i utrzymanie zieleni miejskiej
 • Przesyłanie, dystrybucję i obrót ciepłem
 • Wytwarzanie ciepła
 • Ujmowanie, uzdatnianie, przesyłanie i sprzedaż wody bytowo-gospodarczej
 • Przyjmowanie i przesyłanie ścieków bytowo gospodarczych
 • Utrzymanie cmentarza komunalnego oraz usługi pogrzebowe
 • Usługi ogólnobudowlane i instalacyjne
 • Administrowanie budynkami i lokalami gminnymi
 • Zarządzanie częścią wspólną we wspólnotach mieszkaniowych