baner2
baner1
baner3

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o.

Ogłasza przetarg na: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na zaprojektowanie, dostawa, roboty instalacyjne, uruchomienie i przeprowadzenie procedur włączenia do sieci OSD instalacji PV o mocy 100 kWp na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzejewice gmina Janikowo.

Znak sprawy: 3/ZP/2022; data zamieszczenia: 04.10.2022r.

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0d513228-e316-4557-af96-e91008fd72bd

Identyfikator postępowania:

0d513228-e316-4557-af96-e91008fd72bd

ocds-148610-ebd2f180-43cd-11ed-9171-f6b7c7d59353