baner1
baner3
baner2

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ODRZUCENIU OFERTY

INFORMACJE Z OTWARCIA OPERT - POBIERZ

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o.

Ogłasza przetarg na: Dostawa opału do kotłowni na paliwo stałe na sezon grzewczy 2018/2019.

Numer sprawy: 2/ZP/2018

Numer ogłoszenia: 576947-N-2018; data zamieszczenia: 21.06.2018r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZETARGU - POBIERZ