baner2
baner3
baner1

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o.

Ogłasza przetarg na: Dostawa opału do kotłowni na paliwo stałe na sezon grzewczy 2019/2020.

Numer ogłoszenia: 549118-N-2019; data zamieszczenia: 20.05.2019r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

ZAWIADOMIENIE O WPŁYNIĘCIU OFERT DOTYCZĄCYCH PRZETARGU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZETARGU - POBIERZ