baner2
baner1
baner3

Aktualności

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu

o jakości wody przeznaczonej do spożycia OTWÓRZ.

Nowa taryfa dla ciepła ustalona przez CIECH Soda Polska S.A. 2021

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją OPO.4210.18.2021.ASp z dnia 20 sierpnia 2021r., zatwierdził taryfę dla ciepła ustaloną przez wytwórcę - CIECH Soda Polska S.A..

W związku z powyższym zawiadamiamy, że zmienione stawki po stronie wytwórcy ciepła, zawarte w nowej taryfie będą obowiązywać od dnia 1 października 2021 r.

Tekst taryfy CIECH Soda Polska S.A. OTWÓRZ

Zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych (zmieszanych) i bio z dnia 1 stycznia 2021r. na dzień 31 grudnia 2020r. Dotyczy mieszkańców nieruchomości oznaczonych w harmonogramie kolorem żółtym, tj. ulic: Łączna, Przyjezierna, Wilkońskiego, 1 Maja, Szkolna, Cicha, Rybacka, Sieczkowicka, Polna, Powstańców Wlkp., Wiejska, Ustronie, Wałowa, Jana z Ludziska, Przemysłowa, Wędkarska.

Nowa taryfa dla ciepła - PGKiM Sp. z o. o. 2020

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją OPO.4210.39.2020.MWO z dnia 2 grudnia 2020 r., zatwierdził taryfę na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem.

W związku z powyższym zawiadamiamy, że stawki zawarte w nowej taryfie będą obowiązywać od dnia 1 styczeń 2021 r.

Tekst taryfy  OTWÓRZ

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu

o jakości wody przeznaczonej do spożycia OTWÓRZ.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu

o jakości wody przeznaczonej do spożycia OTWÓRZ.

Nowa taryfa dla ciepła ustalona przez CIECH Soda Polska S.A. 2020

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją OPO.4210.64.2019.2020.ASp z dnia 14 kwietnia 2020 r., zatwierdził taryfę dla ciepła ustaloną przez wytwórcę - CIECH Soda Polska S.A..

W związku z powyższym zawiadamiamy, że zmienione stawki po stronie wytwórcy ciepła, zawarte w nowej taryfie będą obowiązywać od dnia 1 maja 2020 r.

Tekst taryfy CIECH Soda Polska S.A. OTWÓRZ

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu

o jakości wody przeznaczonej do spożycia OTWÓRZ.

Nowa taryfa dla ciepła - PGKiM Sp. z o. o. 2019

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją OPO.4210.36.2019.MWO z dnia 3 października 2019 r., zatwierdził taryfę na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem.

W związku z powyższym zawiadamiamy, że stawki zawarte w nowej taryfie będą obowiązywać od dnia 1 listopada 2019 r.

Tekst taryfy  OTWÓRZ

Nowa taryfa dla ciepła ustalona przez CIECH Soda Polska S.A. 2019

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją OPO.4210.39.2018.JPI z dnia 12 grudnia 2018 r., zatwierdził taryfę dla ciepła ustaloną przez wytwórcę - CIECH Soda Polska S.A..

W związku z powyższym zawiadamiamy, że zmienione stawki po stronie wytwórcy ciepła, zawarte w nowej taryfie będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2019 r.

Tekst taryfy CIECH Soda Polska S.A. OTWÓRZ

Decyzja o zatwierdzeniu nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Taryfa dla WODY I ŚCIEKÓW obowiązująca od 13 czerwca 2018 r. : POBIERZ

Klauzule dotycząca spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO