baner2
baner1
baner3

Aktualności

Nowa taryfa dla ciepła - PGKiM Sp. z o. o. 2019

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją OPO.4210.36.2019.MWO z dnia 3 października 2019 r., zatwierdził taryfę na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem.

W związku z powyższym zawiadamiamy, że stawki zawarte w nowej taryfie będą obowiązywać od dnia 1 listopada 2019 r.

Tekst taryfy  OTWÓRZ

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu

o jakości wody przeznaczonej do spożycia OTWÓRZ.

Nowa taryfa dla ciepła ustalona przez CIECH Soda Polska S.A. 2019

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją OPO.4210.39.2018.JPI z dnia 12 grudnia 2018 r., zatwierdził taryfę dla ciepła ustaloną przez wytwórcę - CIECH Soda Polska S.A..

W związku z powyższym zawiadamiamy, że zmienione stawki po stronie wytwórcy ciepła, zawarte w nowej taryfie będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2019 r.

Tekst taryfy CIECH Soda Polska S.A. OTWÓRZ

Nowa taryfa dla ciepła - PGKiM Sp. z o. o. 2018

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją OPO.4210.22.2018.ASp z dnia 6 września 2018 r., zatwierdził taryfę na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem.

W związku z powyższym zawiadamiamy, że stawki zawarte w nowej taryfie będą obowiązywać od dnia 1 października 2018 r.

Tekst taryfy  OTWÓRZ

 

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI wydana dnia 11 października 2018r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu

Stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu Wierzejewice gm. Janikowo

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - OTWÓRZ

Znak sprawy: N.HK-5210-189/18

Decyzja o zatwierdzeniu nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Taryfa dla WODY I ŚCIEKÓW obowiązująca od 13 czerwca 2018 r. : POBIERZ

Klauzule dotycząca spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO

Taryfa dla ciepła - PGKiM Sp. z o. o. 2017

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją OPO.4210.25.2017.ASI z dnia 12 lipca 2017 r., zatwierdził taryfę na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem.

W związku z powyższym zawiadamiamy, że stawki zawarte w nowej taryfie będą obowiązywać od dnia 1 sierpnia 2017 r.

Tekst taryfy  OTWÓRZ

Nowa taryfa dla ciepła ustalona przez CIECH Soda Polska S.A. 2017

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją OPO.4210.13.2017.JPI z dnia 2 sierpień 2017 r., zatwierdził taryfę dla ciepła ustaloną przez wytwórcę - CIECH Soda Polska S.A..

W związku z powyższym zawiadamiamy, że zmienione stawki po stronie wytwórcy ciepła, zawarte w nowej taryfie będą obowiązywać od dnia 1 września 2017 r.

Tekst taryfy CIECH Soda Polska S.A. OTWÓRZ

Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków - PGKiM Sp. z o. o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.

ul. Kasprowicza 57

88-160 Janikowo


OGŁASZA

Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą na terenie gminy Janikowo w okresie od dnia 1 marca 2017r. do dnia 28 lutego 2018r., wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 139).Od dnia 1 marca 2017r. obowiązywać będą następujące ceny:

1. Cena 1 m3 dostarczonej wody (w zł)
2,73 netto 2,95 brutto 

2. Cena 1 m3 odprowadzonych ścieków (w zł)
3,72 netto 4,02 brutto

 

Ustawowa zmiana stawki podatku VAT skutkuje zmianą ceny brutto.

 

Taryfy

Taryfa dla ciepła - PGKiM Sp. z o. o. obowiązująca od 01.11.2019r. OTWÓRZ

Taryfa dla ciepła - PGKiM Sp. z o. o. obowiązująca od 01.10.2018r. OTWÓRZ

Taryfa dla ciepła - CIECH Soda Polska S. A. obowiązująca od 01.01.2019r. OTWÓRZ

Taryfa dla ciepła - CIECH Soda Polska S. A. obowiązująca od 01.09.2017r. OTWÓRZ

Taryfa dla wody i ścieków - obowiązująca od 13.06.2018r. OTWÓRZ

 

 

Harmonogram odczytów wodomierzy

Harmonogram odczytów wodomierzy OTWÓRZ

 

Wniosek o wydanie warunków technicznych

Aby pobrać wniosek naciśnij POBIERZ

 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Aby otworzyć uchwałę naciśnij OTWÓRZ

 

"Pusl Biznesu" wyróżnia PGKiM Janikowo

1 marca br. w toruńskim Teatrze im. Wilama Horzycy odbyła się gala wręczenia Gazel Biznesu - prestiżowych nagród w corocznym plebiscycie organizowanym przez ogólnopolski dziennik ekonomiczny "Puls Biznesu". Ranking Gazele Biznesu wyróżnia najdynamiczniej rozwijające się małe i średnie firmy, wśród których znalazło się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. w Janikowie.

 

 

Przynależność firmy do elitarnego klubu Gazel Biznesu oparta jest na danych opracowanych przez wywiadownię gospodarczą Coface Poland.