Przetargi Aktualne

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o.

Ogłasza przetarg na: Dostawa opału do kotłowni na paliwo stałe na sezon grzewczy 2017/2018.

Numer ogłoszenia: 589404-N-2017; data zamieszczenia: 18.09.2017r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZETARGU - POBIERZ

 

 

Aktualności

Wniosek o wydanie warunków technicznych

Aby pobrać wniosek naciśnij POBIERZ

 

Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków - PGKiM Sp. z o. o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.

ul. Kasprowicza 57

88-160 Janikowo


OGŁASZA

Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą na terenie gminy Janikowo w okresie od dnia 1 marca 2017r. do dnia 28 lutego 2018r., wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 139).Od dnia 1 marca 2017r. obowiązywać będą następujące ceny:

1. Cena 1 m3 dostarczonej wody (w zł)
2,73 netto 2,95 brutto 

2. Cena 1 m3 odprowadzonych ścieków (w zł)
3,72 netto 4,02 brutto

 

Ustawowa zmiana stawki podatku VAT skutkuje zmianą ceny brutto.

Nowa taryfa dla ciepła - PGKiM Sp. z o. o.

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją OPO-4210-12(10)/2016/2251/X/ASI z dnia 18 maja 2016 r., zatwierdził taryfę na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem.

W związku z powyższym zawiadamiamy, że stawki zawarte w nowej taryfie będą obowiązywać od dnia 1 lipca 2016 r.

Tekst taryfy  OTWÓRZ

Nowa taryfa dla ciepła ustalona przez CIECH Soda Polska S.A.

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją OPO-4210-50(10)/2015/2016/13971/VII/ED z dnia 29 lutego 2016 r., zatwierdził taryfę dla ciepła ustaloną przez wytwórcę - CIECH Soda Polska S.A..

W związku z powyższym zawiadamiamy, że zmienione stawki po stronie wytwórcy ciepła, zawarte w nowej taryfie będą obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2016 r.

Tekst taryfy CIECH Soda Polska S.A. OTWÓRZ

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi OTWÓRZ

Przykład wypełnienia deklaracji o wysokości opłat OTWÓRZ

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych - Informacja

Poniżej znajdują się pliki określające zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w budownictwie jednorodzinnym OTWÓRZ

Zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w budownictwie wielorodzinnym OTWÓRZ

Regulamin korzystania z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych OTWÓRZ

 

Informacja dotycząca odbioru popiołu OTWÓRZ

 

"Pusl Biznesu" wyróżnia PGKiM Janikowo

1 marca br. w toruńskim Teatrze im. Wilama Horzycy odbyła się gala wręczenia Gazel Biznesu - prestiżowych nagród w corocznym plebiscycie organizowanym przez ogólnopolski dziennik ekonomiczny "Puls Biznesu". Ranking Gazele Biznesu wyróżnia najdynamiczniej rozwijające się małe i średnie firmy, wśród których znalazło się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. w Janikowie.

 

 

Przynależność firmy do elitarnego klubu Gazel Biznesu oparta jest na danych opracowanych przez wywiadownię gospodarczą Coface Poland.

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2017:

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2017 OTWÓRZ

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2016:

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2016 OTWÓRZ

Harmonogram odczytów wodomierzy

Harmonogram odczytów wodomierzy OTWÓRZ