baner1
baner2
baner3

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU 1/ZP/2018 - POBIERZ

INFORMACJE Z OTWARCIA  OFERT - POBIERZ

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o.

Ogłasza przetarg na: Dostawa opału do kotłowni na paliwo stałe na sezon grzewczy 2018/2019.

Numer sprawy: 1/ZP/2018

Numer ogłoszenia: 567182-N-2018; data zamieszczenia: 04.06.2018r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZETARGU - POBIERZ

Pytania i odpowiedzi dot. sprawy nr 1/ZP/2018:

Zapytanie 1

Dzień dobry! 
     W związku z wejściem w życie od dnia 02 stycznia 2012r. opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów węglowych, proszę o udzielenie informacji, czy dostawy opału do Państwa, podlegają zwolnieniu z podatku akcyzowego czy tez nie.  Zgodnie bowiem ze znowelizowaną ustawą o podatku akcyzowym Dz.U. z 2011r. Nr 108, poz. 626 z poź n.zm . od dnia 02.01.2012r. sprzedaż wyrobów węglowych podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Jednakże, ustawodawca w art. 31a zawarł szereg zwolnień. W przypadku przysługującego zwolnienia, prosimy o podanie podstawy prawnej zwolnienia, w szczególności w kontekście zmian w ustawie o podatku akcyzowym, dotyczących tzw. zakładów energochłonnych, wchodzących w życie z dniem 1 lipca 2017 roku. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2005 - ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym).

Odpowiedź 1
 
W rozdziale 16 pkt 6 SIWZ, Zamawiający poinformował, że cena podana w ofercie winna obejmować podatek akcyzowy. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.